ปฏิบัติการฉับไว           ขจัดภัยทั่วถิ่นเหนือ

  ภาพข่าว-กิจกรรม


ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี เนื่

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง เตือนประชาชนเขตภาคเหนือรับมือพายุฝนช่วง 2 – 3 วันนี้

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดรถผลิตน้ำดื่มพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริ

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง สนับสนุน จนท. พร้อมเรือท้องแบน เตรียมสถานีแข่งขัน วิ่ง-พาย-ว่าย-ปั่น

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดโครงการคาราวานเรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ รุ่นที่ 4

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมโครงการ “ราชภัฏภาคเหนือร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ปีก

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ใหัประชาชน จังหวัดลำปาง

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดโครงการคาราวาน เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ รุ่นที่ 3

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมประชุมชี้แจงงานของศูนย์ฯ ให้แก่คณะกรรมการฯ ประจำกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมทดสอบรถดับเพลิงอาคารกับทีมงานบริษัทเชส


  VDO ภาพถ่ายดาวเทียม,ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ  พยากรณ์อากาศ,ปริมาณน้ำท่า,ปริมาณน้ำในอ่าง


     


ชมการถ่ายทอดสด กิจกรรมปภ.
เลือกความเร็วที่เหมาะสม
28.8k l 56k |128k l 256k | 512k
ขณะนี้ท่านกำลังชมข้อมูลจาก : ส่วนกลาง disasterthai.tv
 Find more about Weather in Chiang Mai, TH
Find more about Weather in Lampang, TH
Find more about Weather in Lamphun, TH
Find more about Weather in Mae Hong Son, TH


นายคมสัน สุวรรณอัมพา
รก.ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด
วันที่ประกาศ
อ่่าน
  ประวัติความเป็นมาของศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง..  
11 มี.ค. 2558
718
  โครงสร้างอัตรากำลัง..  
11 ก.พ. 2558
740
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557..  
22 ธ.ค. 2557
126
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ..  
2 ต.ค. 2557
253
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง สนับสนุนการจัดงาน LANNA EXPO 2014..  
11 ก.ย. 2557
149
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน..  
10 ก.ย. 2557
162
  รายงานการประชุมศูนย์ฯ กรกฏาคม 2557..  
15 ส.ค. 2557
161
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อนุมัติงบให้ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ดำเนินโครงการเยาวชนไทย ใส่ใจเรียนรู้ ส..  
1 ส.ค. 2557
160
  รายงานการประชุมครั้งที่ 7..  
21 ม.ค. 2557
247
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง สรุปผลการดำเนินงานงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1..  
20 ก.ย. 2556
356
  ศูนย์ป้องกัน ฯเขต 10 ลำปาง จัดอบรมชาวบ้าน เป็น อปพร.พร้อมเป็นกำลังเสริมในท้องถิ่นเพื่อรับมือกับสถานก..  
28 ส.ค. 2556
456
  ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง ขอแจ้งกำหนดการ ผังแสดงตำแหน่งพื้นที่ฝึกซ้อมแผนฯประจำปี 2556 และรายงานการประชุ..  
18 มิ.ย. 2556
452
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดการฝึกซ้อมเผชิญเหตุแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม ..  
14 มิ.ย. 2556
690
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง สร้าง อส.ปภ.เครือข่ายในพื้นที่ ..  
8 ก.พ. 2556
637
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จับอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน..  
17 ม.ค. 2556
640

ข่าวประกวดราคา

รายละเอียด
วันที่ประกาศ
อ่าน
  ประกาศซประกวดราคาซื้อ วัสดุเครื่องจักรกล 2 รายการ  
23 ก.ค. 2558
6
  เปลี่ยนเปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื่อส่วนประกอบในการขับเคลื่อน  
23 ก.ค. 2558
10
  ยกเลิกสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ  
3 ก.ค. 2558
15
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
26 พ.ค. 2558
38
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ  
2 เม.ย. 2558
53
  ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง  
24 มี.ค. 2558
75
  ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม  
25 ก.พ. 2558
96
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการป้องและลดผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยใช้โครงสร้าง โคร  
4 ก.พ. 2558
97
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ  
26 ม.ค. 2558
88
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ  
12 ม.ค. 2558
114
  ยกเลิกประกศ ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มฯ  
15 ธ.ค. 2557
109
  ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม  
11 ธ.ค. 2557
92
  สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกแม่น้ำลี้ บ้านดงหลวง หมู่ที่ 5 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน  
20 พ.ย. 2557
124
  สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำถ้ำหม้อ บ้านงิ้วสูง หมู่ 6 ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใ  
12 พ.ย. 2557
120
  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำถ้ำหม้อ บ้านงิ้วสูง หมู่ ๒ ตำบลโป่งทุ่ง  
17 ก.ย. 2557
138