ปฏิบัติการฉับไว           ขจัดภัยทั่วถิ่นเหนือ

  ภาพข่าว-กิจกรรม


ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ฝึกซ้อมแผนฯภาคสนาม (FTX)

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง เปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี

การเตรียมพร้อมป้องกันสาธารณภัยช่วงฤดูฝน

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง สนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวต่างชาติ(ชายชาวเกาหลี) สูญหายใ

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมพิธีเวียนเทียน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับ รก.ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง สนับสนุนวิทยากรและสถานที่คณะครูเด็กนักเรียนเข้ารับการอบรมเตรียมพร้อม

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ฝึกอบรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เฉลิมพร

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดการประชุมคณะทำงานฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่ม

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง สนับสนุนวิทยากรบรรยายฯ โครงการฝึกซ้อมแผนฯจังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมสังเกตการณ์และร่วมฝึกซ้อมแผนฯภาคสนาม


  VDO ภาพถ่ายดาวเทียม,ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ  พยากรณ์อากาศ,ปริมาณน้ำท่า,ปริมาณน้ำในอ่าง


     


ชมการถ่ายทอดสด กิจกรรมปภ.
เลือกความเร็วที่เหมาะสม
28.8k l 56k |128k l 256k | 512k
ขณะนี้ท่านกำลังชมข้อมูลจาก : ส่วนกลาง disasterthai.tv
 Find more about Weather in Chiang Mai, TH
Find more about Weather in Lampang, TH
Find more about Weather in Lamphun, TH
Find more about Weather in Mae Hong Son, TH


นายกอบชัย บุญอรณะ
รก.ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด
วันที่ประกาศ
อ่่าน
  รายงานการประชุมครั้งที่ 7..  
21 ม.ค. 2557
104
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง สรุปผลการดำเนินงานงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1..  
20 ก.ย. 2556
195
  ศูนย์ป้องกัน ฯเขต 10 ลำปาง จัดอบรมชาวบ้าน เป็น อปพร.พร้อมเป็นกำลังเสริมในท้องถิ่นเพื่อรับมือกับสถานก..  
28 ส.ค. 2556
296
  ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง ขอแจ้งกำหนดการ ผังแสดงตำแหน่งพื้นที่ฝึกซ้อมแผนฯประจำปี 2556 และรายงานการประชุ..  
18 มิ.ย. 2556
287
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดการฝึกซ้อมเผชิญเหตุแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม ..  
14 มิ.ย. 2556
509
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง สร้าง อส.ปภ.เครือข่ายในพื้นที่ ..  
8 ก.พ. 2556
467
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จับอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน..  
17 ม.ค. 2556
471
  ทำเนียบรุ่น 1/56 หลักสูตร "กู้ภัยทางน้ำฯ"..  
29 ต.ค. 2555
581
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การกู้ภัยทางน้ำฯ "..  
19 ต.ค. 2555
632
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดอบรมหลักสูตรกู้ภัยทางน้ำและการใช้เรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้กับบุคลาก..  
16 ต.ค. 2555
530
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพา..  
16 ต.ค. 2555
762
  โครงการฝึกอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาและกู้ภัย" (SAR)..  
3 ต.ค. 2555
609
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง นำเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ เข้าซ่อมแซมถนนจุดที่ดินถล่มปิดทางเข้าหมู่บ้านชา..  
1 ต.ค. 2555
503
  สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการนำร่องพ..  
18 ก.ย. 2555
529
  ศูนย์ ปภ. เขต๑๐ ลำปาง ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน..  
15 ก.ย. 2555
454

ข่าวประกวดราคา

รายละเอียด
วันที่ประกาศ
อ่าน
  สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 3 อาคาร  
21 ต.ค. 2556
150
  สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำโรงซ่อมเครื่องจักรกลและอาคารสื่อสารภายในศูนย์ฯ  
2 ส.ค. 2556
187
  สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบระบายน้ำ รหัสโครงการ ลป.52-14-025  
2 ส.ค. 2556
207
  สอบราคาจ้างเหมาขุดลอก จำนวน 5 โครงการ  
1 ก.ค. 2556
330
  สอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ  
13 มิ.ย. 2556
254
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
31 ต.ค. 2555
450
  สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 3 อาคาร  
16 ต.ค. 2555
458
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
27 ก.ย. 2555
442
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
1 ก.ย. 2555
458
  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ภานในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลำปาง  
23 ก.ค. 2555
543
  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักประเภท ก.๕ ภานในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลำปาง  
23 ก.ค. 2555
527
  สอบราคาจ้างโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย  
6 ก.ค. 2555
521
  สอบราคาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงระบบโสตและอุปกรณ์ ศูนย์ประชุมนิรภัย  
25 มิ.ย. 2555
515
  สอบราคาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานปรับปรุงระบบโสตและอุปกรณ์ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน  
25 มิ.ย. 2555
561
  สอบราคาจ้างซ่อมโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง  
3 พ.ค. 2555
579