ปฏิบัติการฉับไว           ขจัดภัยทั่วถิ่นเหนือ

  ภาพข่าว-กิจกรรม


ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดดำเนินโครงการเยาวชนไทย ใส่ใจเรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ รุ่นที่ 2

ศูนย์ ปภ.เขต ๑๐ ลำปาง ดำเนินโครงการเยาวชนไทย ใส่ใจเรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ รุ่นที่ 1

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์กู้ภัย และการระงับอัคคีภัยเบ

ปภ.เขต 10 ลำปาง อบรม อปพร.จัดตั้ง รุ่นที่ 2/2557

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยด้านการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลกรในเรื่องสารเคมีและวัตถุอันตราย

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานจัดกิจกรรมงานลานนาเอ็กซ์โป Lanna Ex

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมพิธี ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิ

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน การแข่งขันกีฬาผจญภัย LANNA ADVENTURES CHALLENGE 2014

คืนความสุขให้คนในชาติ

ประชุมประชาคม อปพร.ระดับเขต ประจำปี 2557


  VDO ภาพถ่ายดาวเทียม,ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ  พยากรณ์อากาศ,ปริมาณน้ำท่า,ปริมาณน้ำในอ่าง


     


ชมการถ่ายทอดสด กิจกรรมปภ.
เลือกความเร็วที่เหมาะสม
28.8k l 56k |128k l 256k | 512k
ขณะนี้ท่านกำลังชมข้อมูลจาก : ส่วนกลาง disasterthai.tv
 Find more about Weather in Chiang Mai, TH
Find more about Weather in Lampang, TH
Find more about Weather in Lamphun, TH
Find more about Weather in Mae Hong Son, TH


นายกอบชัย บุญอรณะ
รก.ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด
วันที่ประกาศ
อ่่าน
  รายงานการประชุมศูนย์ฯ กรกฏาคม 2557..  
15 ส.ค. 2557
13
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อนุมัติงบให้ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ดำเนินโครงการเยาวชนไทย ใส่ใจเรียนรู้ ส..  
1 ส.ค. 2557
24
  รายงานการประชุมครั้งที่ 7..  
21 ม.ค. 2557
122
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง สรุปผลการดำเนินงานงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1..  
20 ก.ย. 2556
218
  ศูนย์ป้องกัน ฯเขต 10 ลำปาง จัดอบรมชาวบ้าน เป็น อปพร.พร้อมเป็นกำลังเสริมในท้องถิ่นเพื่อรับมือกับสถานก..  
28 ส.ค. 2556
313
  ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง ขอแจ้งกำหนดการ ผังแสดงตำแหน่งพื้นที่ฝึกซ้อมแผนฯประจำปี 2556 และรายงานการประชุ..  
18 มิ.ย. 2556
305
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดการฝึกซ้อมเผชิญเหตุแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม ..  
14 มิ.ย. 2556
527
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง สร้าง อส.ปภ.เครือข่ายในพื้นที่ ..  
8 ก.พ. 2556
482
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จับอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน..  
17 ม.ค. 2556
492
  ทำเนียบรุ่น 1/56 หลักสูตร "กู้ภัยทางน้ำฯ"..  
29 ต.ค. 2555
595
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การกู้ภัยทางน้ำฯ "..  
19 ต.ค. 2555
648
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดอบรมหลักสูตรกู้ภัยทางน้ำและการใช้เรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้กับบุคลาก..  
16 ต.ค. 2555
548
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพา..  
16 ต.ค. 2555
794
  โครงการฝึกอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาและกู้ภัย" (SAR)..  
3 ต.ค. 2555
635
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง นำเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ เข้าซ่อมแซมถนนจุดที่ดินถล่มปิดทางเข้าหมู่บ้านชา..  
1 ต.ค. 2555
517

ข่าวประกวดราคา

รายละเอียด
วันที่ประกาศ
อ่าน
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 3 อาคาร    
22 ส.ค. 2557
6
  สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำถ้ำหม้อ บ้านงิ้วสูง หมู่ ๖ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใ  
8 ส.ค. 2557
21
  สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 3 อาคาร  
21 ต.ค. 2556
168
  สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำโรงซ่อมเครื่องจักรกลและอาคารสื่อสารภายในศูนย์ฯ  
2 ส.ค. 2556
199
  สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบระบายน้ำ รหัสโครงการ ลป.52-14-025  
2 ส.ค. 2556
221
  สอบราคาจ้างเหมาขุดลอก จำนวน 5 โครงการ  
1 ก.ค. 2556
345
  สอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ  
13 มิ.ย. 2556
268
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
31 ต.ค. 2555
469
  สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 3 อาคาร  
16 ต.ค. 2555
474
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
27 ก.ย. 2555
458
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
1 ก.ย. 2555
472
  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ภานในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลำปาง  
23 ก.ค. 2555
555
  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักประเภท ก.๕ ภานในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลำปาง  
23 ก.ค. 2555
542
  สอบราคาจ้างโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย  
6 ก.ค. 2555
534
  สอบราคาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงระบบโสตและอุปกรณ์ ศูนย์ประชุมนิรภัย  
25 มิ.ย. 2555
530