ปฏิบัติการฉับไว           ขจัดภัยทั่วถิ่นเหนือ

  ภาพข่าว-กิจกรรม


ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ดำเนินโครงการทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาป้องกันและบรรเทาสา

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ดึงเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่าย

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ดึงเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่าย

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายประชา อาสาต้านหมอกควัน ไฟ

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจังหวัดเชียง

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกลำน้ำแม่แตง อ.เวียงแหง จ.เชียงใ

ปภ.ร่วมโครงการ "บ้านสวย เมืองงาม ลำปางนครแห่งความสุข" บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมรักษาความสะอาด

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หล

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ดำเนินโครงการเครือข่ายประชา อาสาต้านหมอกควัน ไฟป่า รุ่นที่ 1 จังหวัด

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 1/2558

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปางเข้าร่วมประชุมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา หมอกควัน ไฟป่า

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดทบทวน อปพร.


  VDO ภาพถ่ายดาวเทียม,ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ  พยากรณ์อากาศ,ปริมาณน้ำท่า,ปริมาณน้ำในอ่าง


     


ชมการถ่ายทอดสด กิจกรรมปภ.
เลือกความเร็วที่เหมาะสม
28.8k l 56k |128k l 256k | 512k
ขณะนี้ท่านกำลังชมข้อมูลจาก : ส่วนกลาง disasterthai.tv
 Find more about Weather in Chiang Mai, TH
Find more about Weather in Lampang, TH
Find more about Weather in Lamphun, TH
Find more about Weather in Mae Hong Son, TH


นายคมสัน สุวรรณอัมพา
รก.ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด
วันที่ประกาศ
อ่่าน
  ประวัติความเป็นมาของศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง..  
11 มี.ค. 2558
614
  โครงสร้างอัตรากำลัง..  
11 ก.พ. 2558
577
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557..  
22 ธ.ค. 2557
74
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ..  
2 ต.ค. 2557
158
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง สนับสนุนการจัดงาน LANNA EXPO 2014..  
11 ก.ย. 2557
104
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน..  
10 ก.ย. 2557
114
  รายงานการประชุมศูนย์ฯ กรกฏาคม 2557..  
15 ส.ค. 2557
118
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อนุมัติงบให้ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ดำเนินโครงการเยาวชนไทย ใส่ใจเรียนรู้ ส..  
1 ส.ค. 2557
109
  รายงานการประชุมครั้งที่ 7..  
21 ม.ค. 2557
203
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง สรุปผลการดำเนินงานงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1..  
20 ก.ย. 2556
312
  ศูนย์ป้องกัน ฯเขต 10 ลำปาง จัดอบรมชาวบ้าน เป็น อปพร.พร้อมเป็นกำลังเสริมในท้องถิ่นเพื่อรับมือกับสถานก..  
28 ส.ค. 2556
410
  ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง ขอแจ้งกำหนดการ ผังแสดงตำแหน่งพื้นที่ฝึกซ้อมแผนฯประจำปี 2556 และรายงานการประชุ..  
18 มิ.ย. 2556
404
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดการฝึกซ้อมเผชิญเหตุแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม ..  
14 มิ.ย. 2556
617
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง สร้าง อส.ปภ.เครือข่ายในพื้นที่ ..  
8 ก.พ. 2556
575
  ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จับอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน..  
17 ม.ค. 2556
588

ข่าวประกวดราคา

รายละเอียด
วันที่ประกาศ
อ่าน
  ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง  
24 มี.ค. 2558
15
  ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม  
25 ก.พ. 2558
41
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการป้องและลดผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยใช้โครงสร้าง โคร  
4 ก.พ. 2558
51
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ  
26 ม.ค. 2558
43
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ  
12 ม.ค. 2558
45
  ยกเลิกประกศ ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มฯ  
15 ธ.ค. 2557
51
  ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม  
11 ธ.ค. 2557
48
  สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกแม่น้ำลี้ บ้านดงหลวง หมู่ที่ 5 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน  
20 พ.ย. 2557
72
  สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำถ้ำหม้อ บ้านงิ้วสูง หมู่ 6 ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใ  
12 พ.ย. 2557
71
  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำถ้ำหม้อ บ้านงิ้วสูง หมู่ ๒ ตำบลโป่งทุ่ง  
17 ก.ย. 2557
88
  ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 3 อาคาร  
12 ก.ย. 2557
78
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 3 อาคาร  
22 ส.ค. 2557
98
  สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำถ้ำหม้อ บ้านงิ้วสูง หมู่ ๖ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใ  
8 ส.ค. 2557
102
  สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 3 อาคาร  
21 ต.ค. 2556
257
  สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำโรงซ่อมเครื่องจักรกลและอาคารสื่อสารภายในศูนย์ฯ  
2 ส.ค. 2556
268